Sidebar

Книгата включва информация за реформите и ревизията в нюйоркските съдилища, когато става дума за гарантиране на безопасността на жертвите на домашно насилие и отчетността на злоупотребите.

Обърнато е внимание на методите на комуникация и интервюиране на жертви на насилие и как да бъдат засегнати различните интимни области от техния живот. В текста се поставя и въпросът за действията на полицията срещу агресорите и интимните партньори. Поставен е акцент и върху преследването като форма на насилие, а също и за намесата на съда при престъпления против честта. Книгата предлага информация също за добрите практики и може да се използва като наръчник в тази област.

Линк: http://ww2.nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2018-07/DV-Lawyers-Manual-Book.pdf