Sidebar

В тази книга може да намерите ценна информация за културните традиции, водещи до домашно насилие и насилие в името на честта като подвид. Каква е правната рамка и регулациите в Евроамериканската история, когато става дума за престъпление в името на честта.

От документа ще разберете още психологията на мотивационния модел за насилие, в името на честта и честта като семейна ценност. Интересни разработки са направени и за публичните политики в скандинавските страни, когато става дума за този проблем, включени са и персонални истории на жени, жертви на този тип насилие.

 

Една от главите е посветена на престъпленията в името на честта в Северна Индия, където този проблем е силно разпространен. Акцент е поставен и върху няколко съдебни дела в Германия и Великобритания. От финалната част на книгата ще разберете и какво се случва в Канада и как се третират престъпленията в името на честта там.

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137289544