Sidebar

Научната статия си поставя за цел да проучи социалната конструкция на честта в рамките на правните системи по цял свят. В нея се твърди още, че законодателството в много страни е направено, така че да третира честта като форма на собственост и насърчава мъжете в чувството им за собственост, дори то да е свързано с насилие.

Според изследването честта трябва да се разграничава от пола и да се търсят пресечните точки между термините „чест“ и „собственост“, за да може да се разреши проблемът.

Линк: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=wlufac