Sidebar

Насилието, основано на честта, и по-специално престъпленията на честта, заемат централно място в канадския национален дискурс и съзнание.

Този тъп престъпления са свързани с вълните на миграция и специфичното отношение на новите култури към понятието чест. Представено като чужд и вносен феномен, донесен в Канада от имигранти, които не успяват да приравнят към националните и „западните“ идеали за равенство между половете, престъплението се разглежда и като екстремна форма на насилие, която трябва да бъде управлявана и в крайна сметка да бъде изгонена. Какви са социалните, расови и културни дебати в Канада и на транснационално равнище, четете в документа.

Линк: https://journals.library.ualberta.ca/cjs/index.php/CJS/article/view/21196