Sidebar

Текстът разглежда културните и полови различия и различните кодекси на честта при култури, където тази ценност е с особена тежест.

Сравнени са общности в Турция и Мароко с тези в Холандия например. Изследвана е и културната промяна в ценностите, залегнали в основата на кодекси на честта и темата за сексуалната чистота в различните култури. Доколко младежите биха подкрепили насилието към самите себе си, когато смятат, че са нарушили семейната чест, четете в проучването.

Линк: https://pdfs.semanticscholar.org/b8c6/a64d8ac2a3bcd455d21b2932fb7e0876935e.pdf