Sidebar

Целта на проучването е да насърчи прилагането на обективен подход при разрешаването на случаи на принудителни бракове в Шотландия. Изследвани са културните нагласи при детските бракове и е установено, че няма „типична“ жертва, засегнати от тази неприемлива практика стават всички членове на семейството.

Агенциите за подкрепа в Шотландия са отчели за 2011-2012 59 обаждания, свързани със сигнали за детски бракове. Експертите смятат, че хората, потърсили помощ, са само върхът на айсберга, заради несигурност, езикови бариери и сплашвания от страна на други членове на семейството.

Линк: https://www2.gov.scot/Topics/Justice/crimes/forced-marriage/LearningResource