Sidebar

Изследване на University of Bristol относно международния дебат възникнал във връзка с участието на жените в извършване на злоупотреби, основани на честта. Представяйки нови емпирични данни, това проучване профилира различни роли, които играят жените, обсъждайки ги във връзка с пола и техните връзки с жертвите.

Оказва се, че жените участват като извършители в този тип насилие много повече, отколкото в домашното насилие по принцип. Става ясно също, че жертвите почти винаги са от женски пол, а причина за насилието са патриархалните ценности.

Линк: https://research-information.bris.ac.uk/files/162328578/Author_accepted_manuscript_20_March_2018_1_.pdf