Sidebar

В документа са разработени различни теоретични проблеми, свързани с етносите, а също и отношенията между различните етноси. Представена е любопитна информация за държавната политика по отношение на различните малцинствени групи и държавната образователна политика що се касае до децата, представители на етнически групи у нас.

Линк: https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ivanpivanov.com%2Fuploads%2Fsources%2F3_Etnosite.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIKViBNTPx8nKLeZGy-lynZBdE-A