Sidebar

Макар че голяма част от въздействието остава скрито, е абсолютно ясно, че милиони млади момичета страдат от негативните последици на ранните бракове.

Документът разглежда продължаващата традиция на феномена и евентуалното му разрастване, заради живота под все по-голям стрес. Оказва се, че ключов фактор е бедността като детските бракове често се разглеждат като стратегия за икономическо оцеляване освен това се приема за начин да се осигури стабилност на момичестата в ситуации на сериозен обществен натиск. Не са малко и случаите на смърт поради твърде ранна бременност. Изследването цели да повиши информираността за последствията от ранните бракове и да инициира изследвания от страна на гражданското общество и институциите.

Линк: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf