Sidebar

Изследването дава ценна информация за домашното насилие в традиционните ислямски семейства.

Информацията е напълно подходяща за хора, които не са специалисти в областта. Редакторите споделят, че подобна патриархална култура не съществува само в мюсюлманския свят. Все пак в книгата е разгледана ислямската традиция в историчеки план. Вниманието е фокусирано върху правната и теологичната парадигма, а също и върху конкретни исторически дебати, които са предизвикали бурни реакции на възмущение и дискомфорт.

Линк: https://www.amazon.com/Domestic-Violence-Islamic-Tradition-Studies/dp/019876619X