Sidebar

Документът представлява магистърска теза на Петронела Йохана Дейвис „Домашно насилие и пасторално консултиране“ към факултета по теология към Университета в Претория.

Това проучване изследва последствията от домашното насилие. Целта на изследването е да допринесе за пасторалното консултиране с хора, претърпели домашно насилие. Подходът на изследването е да приведе прозрения от областта на психологията и духовността, за да се предостави модел на консултиране за пастори, към които често жертвите се обръщат за помощ.

Оценява се Южноафриканския закон за защита от домашно насилие, анализират се причините за домашно насилие, описани са смущения, произтичащи от домашно насилие с цел да се осигури по-задълбочено разбиране на ефектите от домашните злоупотреби. Разработени са и два полезни модела за консултиране.

Линк: https://pdfs.semanticscholar.org/452e/12ea63d3895371434170c399389553dbaf2f.pdf