Sidebar

Какво представлява патриархат и къде е най-силно изразен, дали в Европа, Азия, Япония или Обединеното кралство, какви са различните му форми? Според авторката на статията двата най-важни термина тук са уважение и отношение към семейството.

Тя изследва как са формирани патриархалните общества, кои са конкретните исторически рамки и обстоятелства, които водят до това патриархата да се запази в някои общества в такава силна форма и до днес.

Линк: https://sites.duke.edu/nquinn/files/2014/11/patriarchy.pdf