Sidebar

Това ръководство предоставя информация за това как Американската агенция за международно развитие (USAID)  третира проблема за ранните принудителни бракове.

Документът дава обяснение как и защо се случват въпросните бракове и в същото време дава ясна методология за усилията и подходите, които могат да се приложат за предотвратяване на феномена.

Линк: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_CEFM_Resource-Guide.PDF