Sidebar

Тази статия изследва защо системата за сигурност и правосъдие не успя да защити жените и момичетата от насилие, основано на пола в Индия. Въпреки че насилието над жени и момичета е широко разпространено във всички общества, Индия е отличително забележителна с ендемични форми на насилие, основано на пола, свързано със социо-културната формация на обществото.

Това доведе до създаването на различни закони, законодателства и механизми за защита на жените и момичетата. Но тези престъпления продължават да съществуват непрекъснато, което показва безсмислието на разпоредбите за сигурност и правосъдие. За да разбере причината за тази неефективност на наказателната система, този документ идентифицира два основни фактора, а именно: несъответствия в законите, които оставят място за злоупотреби; и патриархалната система, която в най-строгия си смисъл се отказва от равенството на мъжете и жените.

Въпреки това, независимо от предизвикателствата пред правораздаването, този документ разкрива, че цялата система на наказателното правосъдие е била основна компрометирана из основи заради кастово-патриархатът на индийското общество, който определя както социалните роли на половете, така и рационализира различните форми на насилие, насочени срещу жените в Индия.

Линк: http://www.globalmediajournal.com/open-access/between-limited-laws-and-conservative-patriarchal-system-why-the-indian-security-and-justice-system-is-less-effective-to-prevent-g.php?aid=87279