Sidebar

Проучване на Лундсия университет от 2008г. относно взаимодействията на исляма и племенната патриаршия във връзка с престъпленията против честта в Йордания.

Потвърждава се, че арабското общество се влияе от нормите на честта и срама, ограничавайки (сексуалното) поведение на индивида с цел защита на доброто състояние на заобикалящата група, което понякога води до насилие и дори убийства. Изследването проследява социалната динамика, която толерира продължаването на подобни норми в региона, а правната система смекчава присъдите на извършителите. Самата концепция за чест се анализира по отношение на пол, власт и сексуалност. След това есето взема два основни фактора, влияещи на йорданското общество - племенната патриаршия и исляма, които след като бъдат разгледани в две от главите, се прилагат заключения и изводи.

Линк http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.6621&rep=rep1&type=pdf