Sidebar

Документът е създаден от Ребека Мехарчанд от Западния университет в Лондон през 2016 г. и представя културните сходства и различия в концепцията за чест на страните от западния свят и техните патриархални ценности.

Линк: https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=ungradawards_2016