Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Избирането на безмилостно патриархален мъж за президент на САЩ беше шок за много ― въпреки десетилетия активизъм за неравенствата между половете и равните права, как може да се стигне до това?

Прочети още: WHY DOES THE PATRIARCHY PERSIST?

Изследване от 2014 г. на фондация Томас Ройтерс за това как чрез правни средства да предотвратим детските бракове като форма на нарушаване на човешки права.

Прочети още: Protecting the Girl Child legal annex Using the Law to End Child, Early and Forced Marriage and...

Социалното изключване води до конфликт, засягащ правото на живот на млади жени, поставяйки ги в конфликт и със собствените им семейства и социални общности.

Прочети още: Understanding the concept of Honour Killing within the Social paradigm: Theoretical Perspectives