Sidebar

Практически наръчник Насилие „в името на честта“
Автор: Mussurut Zia

Линк: Изтегли в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Насилие „в името на честта“ – определение
2. Международни дефиниции за чест
3. Въведение в наръчника
4. Представяне на проект „Посланици на добра воля срещу насилието
в „името на честта“ (HASP – Honor Ambassadors against Shame Practices)
5. Европейски и международни стандарти за престъпление „в името на честта“
6. Равнопоставеност
7. Концепция за „честта“
8. Значение на „честта“
9. Последиците от „погазената чест“
10. Чадър на „честта“
11. Форми на злоупотреба и форми на насилие „в името на честта“
12. Пречки за разкриване на насилие „в името на честта“
13. Механизъм на реакция при установено насилие „в името на честта“
i. Схема
ii. Индикатори и предупредителни знаци
14. Реакция в случай на насилие „в името на честта“
15. Изчезнали хора
16. Правило на единствения шанс
17. Перспектива от позиция вярата
18. Приложения:
i. Оценка на риска
ii. Въпроси за скрининг