Sidebar

Въпросът за убийствата на честта, който е обхванат от много писания и поговорки през последните дни, е много спорен предмет на обсъждане в рамките на концепцията на традицията.

Не само „мотиви на традицията“, но и културни и религиозни основи имат значение в този смисъл. Според традиционните вярвания, честта е тясно свързана с женската сексуалност и единственият начин да се възстанови семейната чест, след като тя е повредена от сексуално поведение на жената, е убийството на виновната жена. От една страна, някои твърдят, че би било необходимо да се оценят ефектите от ислямската религия, от друга някои откриват асоциации между убийствата на честта и традиционните и културни практики без религиозен контекст. Въпросът придобива все по-голямо значение в светлината на неотдавнашните правни усилия и промени в наказателните процедури що се касае до жертвата и престъпника. Всичко това породи следните въпроси: до каква степен принципите на наказателното правосъдие могат да бъдат интегрирани в системата на възстановителното правосъдие и подходяща ли е подобен тип намеса?

Чрез разглеждане на нови подходи, включително образователни и информационни правни и социални програми, може да се създаде ефективен и желателен процес на възстановително правосъдие по отношение на структурата на патриархалната общност в съвременна Турция.

Линк: Изтегли в PDF