Sidebar

Насилието, основано на честта (HBV), е сериозна грижа за жените и момичетата от определен етнически произход. . За съжаление, докато дисциплината социология обръща значително внимание на насилието, основано на пола в западния контекст, HBV е тема, която не се изучава в тази област.

Тази статия прави преглед на литературата за насилието в името на честта, обикновено идваща от социалната работа, културните изследвания и феминистките изследвания, и се фокусира върху връзката на феномена с понятията за мъжественост и женственост, нейната колективна природа и начините на развитие на ориенталисткия дискурс в западните региони. Статията приключва с идентифициране на пропуски в съществуващата литература и предлага предложения за бъдещи насоки.

Линк: Изтегли в PDF