Sidebar

В първата глава на тази книга се разглежда идеята за насилие, основано на пола, необходимостта от включване на джендър перспектива в правните системи като цяло и отговорностите на държавите по отношение на тези, които са в границите на правната защита.

Втора глава разглежда специфични форми на насилие, които жените и момичетата изпитват по целия свят, включително убийства в името на честта, генитално осакатяване на жени, тестване за бременност и девственост и използването на принудителна контрацепция и разглежда необходимостта от напредване на хуманизирането на правата на жените. В третата част авторите се фокусират върху отнемането на независимост, изтезанията и малтретирането, които често се случват в условия, където си лишен от свобода. Накрая всички тези форми на насилие са разгледани през призмата на женското здравеопазване и репродуктивните права.

Линк: Изтегли в PDF