Sidebar

Подтема: Мълчание до смърт

Научният труд събира изказвания на важни личности и международни организации относно убийствата на жени и момичета.

Във втората и третата част предлага случаи на конкретни общности, силно засегнати от проблема и навлиза в дълбочина в темата за мълчанието и цензурата около този тип убийства, както и политическото бездействие на много места по света. Последните две части на документа съдържат данни за престъпления срещу жени - мониторингови доклади, прессъобщения, международни статистики, както и допълнителна литература.

Линк: Изтегли в PDF

[1] Убийството на жена или момиче, по-специално от мъж, на основание нейният пол