Sidebar

Правителството на Обединеното кралство постоянно отстранява насилието, основано на честта, от основния политически дискурс и решава да представи проблема като проблем, който е вграден в културата на малцинствените общности.

Това неизбежно води до усещане за повишена културна чувствителност и натиск да се разглежда като културен компонент. Един от аргументите е, че за да се управлява ефективно насилието, основано на честта, първо то трябва да се отледи от културата и от основния дискурс за домашното насилие и да се признае за национален проблем, който изисква сериозна и конкретна политическа намеса. Въпреки че се признава, че всички политически отговори на сложни социални проблеми трябва да отразяват мултикултурна чувствителност, ние твърдим в този критичен преглед, че това не трябва да се превръща в оправдание за ненамеса.

Линк: Изтегли в PDF