Sidebar

В книгата става дума за правната система и структура и позицията на турската жена в нея. Засегнати са темите за равенство между половете, работни места, пазар на труда, а също и сексуалното насилие.

В книгата става дума за правната система и структура и позицията на турската жена в нея. Засегнати са темите за равенство между половете, работни места, пазар на труда, а също и сексуалното насилие. Интересни са примерите от Пакистан и Судан, а също и медийните анализи относно темите, свързани с пола в тези страни. Как функционира правната система в мюсюлманските държави що се касае до брака и достъпа на жените до справедливост? За неонацисткия дискурс срещу жените в Гърция, интернационалните бракове в Испания и още много, четете в книгата.

Линк: Изтегли в PDF