Sidebar

Голяма част от дискусията относно правната трансформация на статута на жените в Близкия изток и Северна Африка (MENA) и мюсюлманския свят се отнасяше до семейното право, обикновено наричано в региона като закон за личния статус.

Разбира се, необходими са много по-нататъшни реформи в тази област. Реформите в семейното право обаче сами по себе си няма да бъдат достатъчни, за да се постигне правна трансформация на женския статус. За да се преодолеят нарушенията на правата на човека и дискриминацията срещу жените, очевидно е също така, че други области на правото, особено наказателните кодекси, трябва да се преоценят и реформират, тъй като те продължават да легитимират нарушенията на правата на жените в частните и публични сфери. Тук ще намерите правна информация по темите за изнасилване, непълнолетни, аборти, сексуално насилие и тормоз, хомосексуалност, принуждаване към секс работа, трафик на жени и др.

Линк: Изтегли в PDF