Sidebar

Тази статия има за цел да обясни смъртоносното насилие над жени, наблюдавано в определен контекст през последните години. Тя анализира феномена на убийства и виктимизация на жени през обектива на теорията на Пиер Бурдийо за символично насилие.

Основна проява на този вид насилие, разгледана в статията, са убийствата в името на честта сред мигрантски общности в Европа – специфична културна форма на убийство, основано на пола.

Линк: Изтегли в PDF