Sidebar

Тази статия сравнява случаите на убийства, наречени „убийства на честта“, със случаите, наречени „семейни / съпружески убийства“ в канадските медии, изследвайки изграждането на граници между тези две практики.

Проведохме систематичен качествен анализ на съдържанието, като изследвахме извадка от 486 статии от три големи канадски вестника между 2000 и 2012 г. Нашият анализ показва, че „убийствата на честта“ са формулирани от гледна точка на култура и етнически произход, представяйки раздвоение между южноазиатските / мюсюлманските и западните ценности. И обратно, статиите, представящи случаите като „семейни / съпружески убийства“, са съсредоточени върху личността или психологическите характеристики на извършителите, като често игнорират фактори като култура, патриархат, чест и срам.

Линк: Изтегли в PDF