Sidebar

„Убийствата в името на честта“ са екстремни актове на домашно насилие, завършващи с убийството на жена от нейното семейство или общност.

Само по отношение на религиозните и етническите общности понятието „чест“ се използва като мотивация за домашно насилие. В тази статия твърдим, че жените от етнически малцинства попадат в сблъсък на дискурси. Жените, които са жертви на убийства на честта, са невидими в рамките на културния релативизъм на британския мултикултурен дискурс и частното / публичното разделение, което характеризира дискурса за домашно насилие. Въпреки това от 11 септември 2001 жените от етническите малцинства стават силно видими, макар че в общественото съзнание вече е изграден дискурса на страх и риск, породени от присъствието на мюсюлманското извънземно „друго“. Чрез разработването на ефективен подход за правата на човека към убийствата на честта би било възможно да се отдалечим от „капана на пола“ на културния релативизъм в рамките на либералния демократичен дискурс за мултикултурализма.

Линк: Изтегли в PDF