Sidebar

Патриархатът играе съществена роля в инициирането, подкрепата и разпространението на насилието в близкоизточните общества. Вродената насилствена патриархална полова структура има значителен принос за нормализирането и опрощаването на насилието в обществото чрез изграждане на роли на пола, които се основават на контрол, сплашване и подчинение.

Когато патриархалните отношения между половете се подкрепят и санкционират от културата и религията, социалното насилие става натурализирано, толерирано и достъпно за всички, особено когато това насилие се извършва в името на честта. Патриархатът  генерира структурни цикли на насилие и вражда, от които за мъжете и жените е предизвикателство да се откъснат. Насилието носи насилие с кумулативна скорост, а патриархалната структура помага да се създаде модел на конфликт при отношенията между половете, който да доминира в живота на гражданите в този регион. Как и защо - прочетете в документа!

Линк: Изтегли в PDF