Sidebar

Досега участието на жените в убийствата на честта се обяснява с акцента върху патриархата или концепцията за хегемонистичната мъжественост.

Сегашната концептуализация на жените, замесени в убийства на честта, не е напълно представителна за всички случаи. Точното изобразяване на участието на жените в такива убийства изисква по-широко разбиране на конкретните обстоятелства около жените извършители, цялата динамика зад убийствата в името на честта и на конкретната връзка между жертвата и извършителя. Чрез размишления върху разказите на пет жени извършителки, тази статия има за цел да даде този липсващ фокус.

Линк: Изтегли в PDF