Sidebar

Най-напред изданието поставя акцент върху начина на живот на модерните работещи жени и последствията върху тяхното здраве.

Разказана е историята на жени, част от малцинство в западна сахара и е обърнато внимание на насилието над жени в мултикултурна среда. Журналът дава идеи за справяне с този проблем както и с насилствените бракове на малолетни в Нова Зеландия.

Линк: Изтегли в PDF