Sidebar

Тази статия изследва концептуализацията на убийствата на „честта“ във все по-разнообразното и мултикултурно общество на Канада, демонстрирайки, че тези убийства най-добре се разглеждат като попадащи в широкия спектър на домашното насилие, а не като отделен въпрос.

Въпреки че има ограничено количество литература за това как са били докладвани убийства в името на честта в Канада преди 2002 г., настоящият основен публичен дискурс на страната относно убийствата на честта нараства постоянно, но дори самият термин не е напълно разбран. Погледът отвъд разказите, които изобразяват убийствата на честта като резултат от реални или предполагаеми нарушения на семейната чест, илюстрира жизненоважната роля, която полът играе в тези престъпления. По-конкретно, това показва защо те трябва да бъдат третирани като форма на домашно насилие, вместо да бъдат „екзотизирани“ като съществени части от социално-културните традиции и ценности на малцинствени етнически общности.

Линк: Изтегли в PDF