Sidebar

Като заключителна част от трилогия, базирана на едни и същи данни, тази статия добавя знания по темата за убийствата срещу жени, като изследва и идентифицира модели, динамика и опит на извършителите при убийства в името на честта.

Задълбочените интервюта с представители на извършителите, дават по-нататъшна представа за факторите, които стоят зад поведението им, и веригата от събития, които може да са били част от контекста на убийството. За разлика от две предишни статии от този автор, където той изследва възможно най-подробно какво е усещането, преживяно от извършителите в такива случаи, авторът тук се опитва да идентифицира концепции, модели и социална динамика, които се появяват от думите на затворниците, излежаващи присъдата си в турските затвори. Перспективите на извършителите се използват за разглеждане дали са необходими специални обяснения, за да се разбере цялата динамика на убийствата на честта.

Линк: Изтегли в PDF