Sidebar

Популярни представи за насилие, основано на честта (HBV) и убийства на честта, изграждат това насилие като артефакт на нецивилизован морален кодекс. Тук ird, sharaf или izzat и срам принуждават към спазване на определени морални кодекси, които е по-вероятно да бъдат намерени в Корана.

Тази клиширана версия на насилие, основано на честта, оформя сексуалната автономия на мюсюлманските жени като изключително регулирана, най-често от мъжки членове на семейството със съучастие на роднини от женски пол. В най-екстремната си (и публично известна) форма HBV се олицетворява с убийствата на „честта“, които попадат в полезрението на системата на наказателното правосъдие и, като последица, медиите. И все пак нововъзникващите изследвания показват, че HBV се развива въпреки все по-сторгите наказателни системи за социално наказание, което не е характерно нито за исляма, нито за религиозните общности като цяло. В тази статия се твърди, че изграждането на HBV като въпрос на отклоняващи се и остарели мюсюлмански кодекси за чест е ислямофобско и че по-продуктивният поглед, чрез който да се разбере колективното семейно насилие, може да лежи в концептуалната рамка на хетеронормативността.

Линк: Изтегли в PDF