Sidebar

Наръчникът е подходящ за всички заинтересовани страни, работещи с ромската общност под една или друга форма.

В него се дефинира насилието срещу жени във всичките му форми, посочват се и културни особености, които влияят на нивото на разпространение на насилие над жени в ромската общност.

Поставен е акцент върху превенцията и намесата при прояви на насилие над жени като са отправени и бележки към професионалисти относно грижата към общността.

Линк: Изтегли в PDF