`БЕЗЧЕСТИЕ, ПОЗОР`

Определено поведение, отношение и действия могат да са определят като безчестие или позор. Те са широко разпространени и включват:

- Съобщаване за случаи на домашно насилие.
- Пушене на цигари и приемане на наркотици .
- Неподходящ грим или облекло.
- Бягство от вкъщи.
- Злоупотреба, насилие или сексуален тормоз.
- Поддържане на връзка или взаимоотношения, които не са подходящи.
- Бременност преди или след сключването на брак.
- Установяване на взаимоотношения между хора от различни религии, класи или етноси.
- Отказ от насилствен или уреден брак.
- Бягство от вкъщи, от съпруг и/или деца.
- Подаване на молба за развод.
- Искане за задържане на деца.
- Да имаш дъщеря/ дъщери.
- Да имаш поведение, което е забранено на публични места: целуване, държане за ръце или други интимности.
- Да имаш или показваш неприемливо сексуално поведение

Разликата между "убийства в името на честта" и домашното насилие

Ранните бракове и Целите за Устойчиво Развитие 

Партньори